Klonder, A. (2015). Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien régime’ u, red. M. Figeac, Warszawa 2015 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(3), 556–557. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/870