Klonder, A. (2015). Napoleon i sztuka. red. M. Choynowski, Zamek Królewski w Warszawie — Muzeum, Warszawa 2015 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(3), 557–558. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/871