Kajzer, L. (2016). Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 1), wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(1), 127–134. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/894