Klonder, A. (2016). Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700, wyd. Paweł Klint, Wrocław 2015 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(4), 518–520. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/930