Janeczek, A., & Klonder, A. (2016). Dr Janusz Sztetyłło (26 kwietnia 1932 – 1 września 2016). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(4), 525–527. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/932