Delimata-Proch, M. (2017). Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 3–18. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/935