Popiołek, B., & Kicińska, U. (2017). Panie Zamoyskie: Anna Franciszka z Gnińskich, Teresa z Potockich i Urszula z Kalińskich — okruchy biografii w świetle korespondencji i aktów ostatniej woli. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 19–38. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/936