Bis, M. (2017). Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, Ewa Barylewska-Szymańska [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 108–117. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/943