Klonder, A. (2017). Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pačevicius, S. Roszak, Toruń 2015 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 124–125. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/945