Bis, W. (2017). Inter arma non silent musae. Rezydencja i wojna", XI konferencja naukowa z cyklu „Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych i obronnych", Warszawa, 6 grudnia 2016 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 131–134. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/948