Ulicki, B. (2017). Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 340 : [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 271–278. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/960