Kowalczyk-Heyman, E. (2017). „Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny", nr 1-4, 2013-2016. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 279–279. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/961