Klonder, A. (2017). Kultura Sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku, Maria Bogucka, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 342. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 280–280. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/962