Klonder, A. (2017). Listy z Helu. Korespondencja Romana Komierowskiego z żoną (1904- 1913), oprac. i wstęp Tomasz Łaszkiewicz, Inowrocław 2015, ss. 261, ryc. nlb. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 282–283. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/964