Przybyłowicz, O. M. (2017). Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(4), 447–459. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/981