Adamska, D. (2018). W sprawie lokalizacji cmentarzy żydowskich na średniowiecznym Śląsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), 3–19. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/989