Szklarz-Habrowski, A. (2018). Topografia szpitala-przytułku działającego przy kaplicy/kościele św. Barbary w Starej Częstochowie na przełomie XVIII i XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), 59–73. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/992