Bis, M. (2018). Depozyt przedmiotów metalowych z posesji przy ulicy Szerokiej w Płocku (z ok. połowy XIX–początku XX w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), 75-97. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/993