Kozak, A. (2018). „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”, ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 21–22 września 2017 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), 119–124. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/999