KLONDER, A. Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 66, n. 4, p. 605-605, 1 sty. 2018.