KIZIK, E. Gdańskie testamenty reciproce i praktyka tworzenia inwentarzy mienia w XVII–XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 68, n. 2, p. 205-222, 3 sie. 2020.