KLONDER, A. Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekĊ‚. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 68, n. 2, p. 254-256, 3 sie. 2020.