MAJEWSKI, M. ŁUKASZ. Młynarstwo i piekarstwo w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 68, n. 4, p. 533-554, 14 grudz. 2020.