DUMA, P.; PIEKALSKI, J.; LATOCHA, A.; PIETRUSZKA, M.; JAWORSKI, K.; MACKIEWICZ, M. Młyn Dolny w Bystrzycy na Pogórzu Kaczawskim. Zanik młynarstwa tradycyjnego w czasach industrializacji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 68, n. 4, p. 555-580, 14 grudz. 2020.