MALCZEWSKA-PAWELEC, D. Realizacje idei „miasta-ogrodu” w międzywojennej Polsce na przykładzie Podkowy Leśnej oraz Kolonii Letniej Żarki. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 68, n. 4, p. 581-604, 14 grudz. 2020.