ZWIĄZEK, T. Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 70, n. 1, p. 3–33, 2022. DOI: 10.23858/KHKM70.2022.1.001. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2559. Acesso em: 2 mar. 2024.