BIS, W. Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 69, n. 3, p. 301–320, 2021. DOI: 10.23858/KHKM69.2021.3.002. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2733. Acesso em: 21 lip. 2024.