PENKAŁA-JASTRZĘBSKA, A. Świat kultury materialnej na magnackim dworze na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z lat 1738–1741. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 69, n. 1, p. 101-120, 31 lip. 2021.