GAZIŃSKI, R. Urzędnicy centralni książąt szczecińskich w XVI i na początku XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 69, n. 2, p. 161-178, 20 paź. 2021.