KOWALCZYK-HEYMAN, E. Miloš Čierny, Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak, Zdobená kostená rukoväť z Pustého Hradu vo Zvolene, „Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied”, t. 65, 2020, nr 2, s. 371–381 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, v. 69, n. 2, p. 269, 20 paź. 2021.