ČELKIS, T. Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 70, n. 4, p. 507–512, 2022. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3334. Acesso em: 26 luty. 2024.