ZACHARA-ZWIĄZEK, U. Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w drugiej połowie XV wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 63, n. 1, p. 29–40, 2015. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/824. Acesso em: 24 maj. 2024.