KAJZER, L. Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Piotr Lasek, Warszawa 2014 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 63, n. 3, p. 541–551, 2015. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/867. Acesso em: 28 maj. 2024.