KAJZER, L. Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 1), wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 64, n. 1, p. 127–134, 2016. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/894. Acesso em: 28 maj. 2024.