PRZYBYŁOWICZ, O. M. Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 65, n. 4, p. 447–459, 2017. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/981. Acesso em: 28 maj. 2024.