KLONDER, A. Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 2), wstęp i oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas, Kielce 2016 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, [S. l.], v. 66, n. 1, p. 116–117, 2018. Disponível em: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/998. Acesso em: 13 lip. 2024.