Klonder, Andrzej. 2019. „Nalewka Srebrna Z Miednicą - Atrybut Elitarnej Kultury stołu We wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 67 (1):41-53. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.003.