Jankowski, Aleksander. 2019. „Restauracja Drewnianej Architektury Sakralnej W Uwarunkowaniach Prawnych Doby Zaborowej. Uwagi Na Podstawie zapisów źródłowych Wielkopolskiej Prowincji”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 67 (1):93-112. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.006.