Klonder, Andrzej. 2019. „Świat Materii W Testamentach Szlachty Czeskiej I Polskiej Z XVII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 67 (4):449-88. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.4.004.