Przybyłowicz, Olga Miriam. 2020. „Źródła dochodów Klasztoru Klarysek W Gnieźnie Pod Koniec XVI Wieku Na Podstawie rękopisu «Regestrum 1593»”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (2):171-86. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.2.003.