Klonder, Andrzej. 2020. „Paul Friedeborn, Opis Miasta Szczecina, Oprac. I przekł. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (2), 254-56. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2392.