Jędrzejewska, Sylwia. 2020. „Analizy trwałych izotopów a Problem Pochodzenia Słowian. Zarys Metod I Pytania O Perspektywy Badawcze”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (3):399-414. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.3.007.