Klonder, Andrzej. 2020. „Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie Na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (3):428-33. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2493.