Majewski, Marcin Łukasz. 2020. „Młynarstwo I Piekarstwo W Piotrkowie W XVI–XVIII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (4), 533-54. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.4.005.