Duma, Paweł, Jerzy Piekalski, Agnieszka Latocha, Marta Pietruszka, Krzysztof Jaworski, i Maksym Mackiewicz. 2020. „Młyn Dolny W Bystrzycy Na Pogórzu Kaczawskim. Zanik młynarstwa Tradycyjnego W Czasach Industrializacji”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (4), 555-80. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.4.006.