Klonder, Andrzej. 2020. „Wojciech Tygielski, W podróży Po Europie. Studia Z dziejów Kultury nowożytnej, Red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68 (4):613-14. https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2510.