Związek, Tomasz. 2022. „Mechanizmy Poboru podatków Nadzwyczajnych Na początku XVI W. Na przykładzie Kaliskich rejestrów Poborowych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (1):3-33. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.001.