Getka-Kenig, Mikołaj. 2022. „Zagadnienia Budownictwa Cywilnego W Pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego Okresu Konstytucyjnego (1815–1830)”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70 (1):51-70. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.003.