Wyczółkowski, Dariusz. 2021. „Średniowieczny kościół Świętego Wojciecha Na Zawodziu W Kaliszu — Badania I Interpretacje”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69 (2), 143-60. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.2.001.