Bis, Wojciech. 2021. „Wilczyska – Mieszkalno-Obronna Siedziba Na Pograniczu Mazowsza I Małopolski Z końca XV – Drugiej połowy XVII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 69 (3):301-20. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.3.002.